ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับโลก

ramswaroop1

ชีวิตในความหมายของความเป็นมนุษย์คือชีวิตที่สัมพันธ์กับโลกซึ่งแบ่งออกเป็น      2 ภาค คือ ภาครับรู้และเสพโลกคือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ซึ่งจะเสพ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ โดยเรียกภาครับรู้นี้ว่า “อายตนะ” และ ภาคแสดงออกหรือกระทำต่อโลก คือ กาย วาจา ใจ โดยแสดงออกเป็นการกระทำ การพูดและการคิด หรือกายกรรม วจีกรรมและมโนกรรม เป็นกระบวนการที่แสดงอยู่ในสังขารขันธ์ที่จะแสดงออกมาโดยการนำของเจตนา สังขารจึงเป็นเครื่องปรุงแต่งจิต อายตนะหมายถึงแดนเชื่อมต่อสัมพันธ์ให้เกิดความรู้หรือช่องทางรับรู้ อายตนะภายในได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ส่วนอายตนะภายนอกหรืออารมณ์ ได้แกรูป เสียง กลิ่น รส สิ่งต้องการและสิ่งที่ใจคิดเมื่ออายตนะภายในกระทบกับอายตนะภายนอกก็จะเกิดความรู้เฉพาะของอายตนะแต่ละอางขึ้น ความรู้เฉพาะแต่ละอย่างนี้เรียกว่า “วิญญาณ” คือการรู้อารมณ์ วิญญาณ 6 […]

คุณค่าของแม่น้ำคงคา ประเทศอินเดีย

ramswaroop1

            แม่น้ำคงคา เป็นแม่น้ำสายสำคัญของประเทศอินเดียที่เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของคนอินเดียซึ่งหากพูดให้เห็นภาพง่าย ๆ ก็เหมือนกับประเทศไทยเราที่มีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นชีวิตสำคัญ แต่ที่อินเดียนั้น แม่น้ำคงคาเป็นมากกว่าแม่น้ำและมีการเคารพบูชาอย่างสูงไม่ต่างกับองค์เทพ ด้วยเป็นแม่น้ำที่มีต้นกำเนิดทางภาคเหนือของอินเดีย บริเวณเทือกเขาหิมาลัย ไหลผ่านทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียไปทางตะวันออก และรวมกับแม่น้ำพรหมบุตรที่ประเทศบังกลาเทศ เกิดเป็นดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำคงคาซึ่งเป็นศูนย์กลางของชีวิตผู้คนในหลากหลายด้าน ตั้งแต่ชลประทานไปจนถึงการคมนาคม ซึ่งวันนี้เราจะมาอธิบายถึงคุณค่าของแม่น้ำคงคาที่ชาวฮินดูนับถือกันมากว่ามีอะไรบ้าง แม่น้ำคงคาช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คน             ตั้งแต่สมัยอดีตมาจนถึงยุคปัจจุบัน คนอินเดียที่มีบ้านอยู่ติดแม่น้ำคงคามักจะไม่นิยมอาบน้ำภายในบ้านของตัวเองหรือแม้แต่การใช้ห้องน้ำในการทำกิจต่าง ๆ แต่จะเดินไปยังแม่น้ำคงคาเพื่อชำระล้างร่างกายทุกส่วนให้สะอาดบริสุทธิ์และยังนำมาดื่มเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย ซึ่งเชื่อกันว่าแม่น้ำคงคาจะให้พรแก่ผู้ที่ศรัทธาและได้ดื่มซึ่งก็คล้ายกับน้ำมนต์ของประเทศไทยเรา แม่น้ำคงคานำพาโชคลาภมาให้ผู้คน             แม่น้ำคงคาในสายตาของคนในหลายประเทศอาจจะมองว่าการที่ผู้คนนำน้ำมาใช้ในชีวิตประจำวันในการอาบหรือนำพาให้เข้าสู่ร่างกายนั้นย่อมจะก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ อีกทั้งแม่น้ำคงจะสกปรกมากเพราะมีการใช้ในหลายกิจกรรม แต่นักวิทยาศาสตร์ได้วิจัยออกมาแล้วว่า มีปริมาณของออกซิเจนละลายในน้ำสูง และยังมีจุลินทรีย์ที่สามารถกินไวรัสรวมถึงเชื้อแบคทีเรียได้อีกด้วย ยิ่งมีปริมาณของเสียปล่อยลงน้ำเท่าใด ก็ยิ่งเพิ่มจำนวนของจุลินทรีย์เท่านั้น และทำให้น้ำในแม่น้ำคงคามีความสามารถที่จะปรับตัวไปสู่สภาพปกติมากกว่าแม่น้ำทั่วไปถึง 25 เท่า อันเป็นความพิเศษของแม่น้ำคงคาซึ่งชาวฮินดูก็รู้และได้ลองทำมาตั้งแต่อดีตแล้วจึงว่ากันว่า “แม่น้ำคงคาเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของโลกที่พระผู้เป็นเจ้าประทานโชคลาภมาให้มนุษย์” แม่น้ำคงคาเป็นแม่น้ำแห่งวัฒนธรรมและประเพณี             แม่น้ำคงคามักจะไม่เคยมีวันเว้นว่างเหมือนแม่น้ำปกติถึงแม้จะไม่ใช่เทศกาลหรือมีประเพณีสำคัญ คนอินเดียก็ยังจะมาทำกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมอย่างการฝังศพริมแม่น้ำหรือปล่อยขี้เถ้าลงแม่น้ำ บางครอบครัวก็ยังมีธรรมเนียมโบราณคือการปล่อยศพที่สมบูรณ์ของญาติพี่น้องที่เสียชีวิตลงในแม่น้ำคงคาด้วยความเชื่อว่า แม่น้ำคงคาเป็นบันไดเชื่อมระหว่างโลกพิภพและการกลับสู่สวรรค์ของเหล่ามนุษย์ที่หมดอายุขัย อีกทั้งยังช่วยชำระบาปด้วย นอกจากนี้ยังมีประเพณีสำคัญคือ การบูชาไฟหรืออารตี และการลงน้ำล้างบาปปีละ 1 ครั้งอีก นับเป็นคุณค่าทางวัฒนธรรมและศูนย์รวมทางจิตใจของคนฮินดูในประเทศอินเดียอันทรงคุณค่ามาก รูปภาพประกอบ : […]

ความแตกต่างของเครื่องดื่มผงสำเร็จรูปและเครื่องดื่มวัตถุดิบธรรมชาติ

ramswaroop1

            หากเป็นสมัยก่อนที่เราอยากหาเวลาว่างเข้าไปนั่งดื่มเครื่องดื่มต่าง ๆ ในร้านก็คงจะไม่ค่อยคำนึงถึงคุณภาพของเครื่องดื่มมากกว่าการไปนั่งท่ามกลางบรรยากาศร้านกาแฟโบราณที่มีกลิ่นหอมและความเป็นกันเองของเจ้าของร้านในรูปแบบ Outdoor เท่าไหร่ แต่ด้วยเวลานี้มีการเข้ามาของคาเฟ่และร้านกาแฟใหม่ ๆ มากมายซึ่งก็ตามมาด้วยแนวคิดคุณภาพของเครื่องดื่มที่ต้องการโปรโมทแข่งขันทำให้ลูกค้าหลายคนเน้นเรื่องความน่าอร่อยและคุณภาพการคัดสรรวัตถุดิบมากกว่าจนนิยมเข้าร้านแบบนั้นกัน จึงเกิดเป็นการใช้วัตถุดิบในปัจจุบันที่มีอยู่ 2 แบบ เครื่องดื่มผงสำเร็จรูปและเครื่องดื่มวัตถุดิบธรรมชาติ จนหลายคนที่ไม่ใช่คอเครื่องดื่มต่างก็ให้ความสงสัยว่ามันแตกต่างกันอย่างไร? หากอยากรู้ก็ตามมาดูกันเลย เครื่องดื่มผงสำเร็จรูป             เครื่องดื่มผงสำเร็จรูป เป็นเครื่องดื่มที่ทำแบบง่าย ๆ เพียงแค่นำผงสำเร็จรูปที่มีการผสมของวัตถุดิบธรรมชาติที่ผ่านกรรมวิธีการบดและผสมกับเวย์และแป้งที่ผสมกันมาใส่น้ำร้อนไปจนถึงปรุงแต่งความหวานด้วยน้ำตาลกับนมตามสูตรของทางร้านให้ได้ระดับความกลมกล่อมและละมุนมากยิ่งขึ้น ก่อนจะคนให้เข้ากันและนำไปเสิร์ฟแบบร้อน ๆ ได้ แต่หากเป็นเครื่องดื่มเย็นก็จะมีการใส่น้ำแข็งในแก้วรอไว้แล้วเทเครื่องดื่มผงสำเร็จรูปที่ทำลงไปเป็นอันเสร็จ โดยเครื่องดื่มผงสำเร็จรูปในปัจจุบันมีมากมาย ตั้งแต่กาแฟผง ,ผงชา ไปจนถึงพวกนมน้ำผึ้งต่าง ๆ ที่มาแบบสำเร็จรูป แต่ระดับความเข้มข้นและความเป็นธรรมชาติแท้จะน้อยกว่าเครื่องดื่มจากวัตถุดิบธรรมชาติมาก เครื่องดื่มผงสำเร็จรูปจะใช้กับร้านขายนมสดหรือร้านขายน้ำหวานทั่วไปที่เน้นแค่การขายและไม่มุ่งการแข่งขัน สามารถทำได้อย่างง่าย ๆ และราคาย่อมเยาว์กับคนในพื้นที่ ราคาจะอยู่ที่แก้วละ 20 – 30 บาทเท่านั้น เครื่องดื่มวัตถุดิบธรรมชาติ             เครื่องดื่มวัตถุดิบธรรมชาติ เป็นเครื่องดื่มที่ทำขึ้นจากวัสดุธรรมชาติแท้ไม่ว่าจะเป็นเมล็ดกาแฟหรือใบชาที่จะมีเตรียมไว้ภายในร้านอยู่แล้ว และเมื่อลูกค้าเข้ามาสั่งก็จะนำออกมาทำผ่านกรรมวิธีการสกัดและชงแบบละเอียดลออต้องอาศัยสมาธิสูงเพื่อให้ไม่พลาดความอร่อยแบบสด ๆ ท่ามกลางกลิ่นหอมในทุกขั้นตอน ก่อนจะมีการใส่ส่วนผสมเติมความละมุนให้กับเครื่องดื่มเล็กน้อย เช่น […]

น้ำเคยท่วมเกือบถึงฟ้าในยุคก่อนประวัติศาสตร์จริงหรือ?

ramswaroop1

            นักธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์และนักวิชาการต่างพูดกันว่าในยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่จะมีมนุษย์เกิดขึ้น น้ำทะเลบนโลกของเราที่เวลานี้ทุกคนเห็นกันมีระดับสูงเกือบถึงฟ้าเลยนะ แต่จะจริงหรือไม่ แล้วทำไมพวกเขาถึงเกิดความเชื่อเช่นนั้น แล้วในยุคก่อนประวัติศาสตร์หากน้ำท่วมถึงฟ้าจริงแล้วเหล่าสิ่งมีชีวิตจะอยู่กันอย่างไร วันนี้เราจะพาทุกคนไปไขคำตอบกันค่ะ หลักฐานที่พบบนยอดสูงสุดของเขาหิมาลัยบ่งบอกว่า “น้ำเคยท่วมเกือบถึงฟ้าในยุคก่อนประวัติศาสตร์”             เมื่อนานมาแล้วนักธรณีวิทยาต่างชาติได้เคยขึ้นไปสำรวจบนยอดเขาหิมาลัยพร้อมคณะและก็ต้องตกใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาพบกับซากฟอสซิลของสัตว์น้ำยุคดึกดำบรรพ์ก่อนประวัติศาสตร์ฝังอยู่ตามหินภูเขาทั้ง ๆ ที่ไม่น่าเป็นไปได้ เพราะเขาหิมาลัยได้ชื่อว่าเป็นภูเขาที่มีความสูงมากที่สุดในโลกและน้ำทะเลก็มีระดับต่ำกว่าชายฝั่งเสียอีก นักธรณีวิทยา นักวิชาการ และนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกจึงสันนิษฐานจากหลักฐานฟอสซิลสัตว์น้ำที่พบว่าในยุคก่อนประวัติศาสตร์น้ำทะเลต้องเคยท่วมอยู่ในระดับสูงถึงฟ้าแน่นอน ภูเขาทั้งหมดที่เราพบกันทั่วไปจึงสามารถพบชิ้นส่วนซากฟอสซิลสัตว์น้ำสัตว์ทะเลได้ เพราะเมื่อก่อนภูเขาสูง ๆ หลายลูกเคยอยู่ใต้น้ำทะเลลึก หากใครที่พบเห็นภูเขาหินปูนหรือชุมชนใดที่มีภูเขาหินปูนรายล้อมเยอะแสดงว่าแถบนั้นในยุคก่อนประวัติศาสตร์เคยเป็นทะเลลึกมาก การดำรงชีวิตของเหล่าสัตว์ช่วงที่น้ำเคยท่วมเกือบถึงฟ้าในยุคก่อนประวัติศาสตร์             ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่น้ำเคยท่วมถึงฟ้า เหล่าสิ่งมีชีวิตตั้งแต่พืชไปจนถึงสัตว์มีชีวิตอาศัยอยู่ใต้น้ำทั้งหมด พืชก็เป็นพืชทางทะเล ส่วนสัตว์เช่น ไดโนเสาร์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่น ๆ ที่เวลานี้อยู่บนบกก็อาจจะมีแหล่งกำเนิดอยู่ใต้น้ำทะเลและเมื่อนานไป ความร้อนทำให้น้ำทะเลลดระดับลงจนเป็นอย่างปัจจุบัน เหล่าสัตว์และไดโนเสาร์จึงต้องปรับเปลี่ยนการดำรงชีวิตขึ้นมาอยู่บนบกจนทำตัวเองให้คุ้นชินกับสภาพอากาศได้และขยายพันธุ์ออกมามากมายหลายชนิด อากาศช่วงที่น้ำเคยท่วมเกือบถึงฟ้าในยุคก่อนประวัติศาสตร์             ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่น้ำเคยท่วมถึงฟ้าทำให้อากาศทั่วโลกมีอุณหภูมิมีหนาวเย็น ไม่มีคำว่าร้อนสำหรับสิ่งมีชีวิตเพราะพวกเขาอยู่ใต้ทะเลที่มีความลึกมากเท่าไหร่ก็ไม่อาจทราบ ทำให้อากาศไม่มีความร้อนเลย ยิ่งเป็นขั้วโลกก็ยิ่งหนาวจับใจ แต่หากเป็นโซนอากาศร้อนก็อาจจะมีความอุ่นของน้ำทะเลหน่อย แต่ไม่ว่าอย่างไร ในอดีตน้ำทะเลก็เป็นผืนเดียวกันทั่วโลกเพราะแผ่นดินที่อยู่ใต้น้ำยังไม่ได้มาขวางกั้นทำให้เกิดช่องแคบระหว่างทวีปดังเช่นทุกวันนี้             อาจกล่าวได้ว่า ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่น้ำเคยท่วมถึงฟ้าเป็นช่วงเวลาที่สิ่งมีชีวิตอยู่กันแบบอิสระที่สุด ไม่มีอะไรมาขวางกั้นการไปมาหาสู่ของพวกเขาไม่ว่าจะไกลแค่ไหนหากปรับตัวเข้ากับสภาพอุณหภูมิของน้ำทะเลบริเวณนั้น ๆ ได้ หากย้อนเวลากลับไปได้เราก็อยากลองเห็นเหล่าสัตว์ทะเลที่แหวกว่ายท่ามกลางภูเขาหิมาลัยซึ่งอยู่ใต้ทะเลเช่นกัน […]

ปัจจัยที่ทำให้เพลงสมัยก่อนดังได้ภายในเวลาไม่นาน

ramswaroop1

            คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมเพลงสมัยก่อนหากพูดชื่อเพลงใดก็มักจะมีคนรู้จักแทบทุกคน โดยเฉพาะเพลงยุค 90’s ที่เพลงทุกค่ายหรือทุกศิลปินล้วนแต่มีคนรู้จักกันทั้งนั้น บางคนแม้จะไม่ได้ฟังบ่อยก็ยังจำเนื้อร้องได้ แต่กลับกันหากถามถึงเพลงสมัยนี้ บางคนก็ยังไม่รู้เลยว่ามันมีอยู่ด้วยหรือแม้แต่ค่ายเพลงนั้น ๆ บางคนก็ยังไม่รู้จักเลย เพราะอะไรที่ทำให้เพลงสมัยก่อนดังได้ภายในเวลาไม่นาน ทั้งที่มีสื่อน้อยกว่าปัจจุบัน ในขณะที่เพลงปัจจุบันหลายเพลงที่ทำออกมากลับมีคนไม่รู้จักกันออกเยอะเลย วันนี้จะได้คลายข้อสงสัยกันแล้ว สมัยก่อนมีค่ายเพลงน้อยจึงทำให้เพลงดังง่าย             อย่างที่หลายคนกล่าวกันว่าสมัยก่อนนอกจากจะมีสื่อการโปรโมทน้อยแล้ว ค่ายเพลงที่อยู่ในวงการก็ยังมีน้อยอีก หลัก ๆ ก็มีแค่ค่ายเพลงแกรมมี่กับค่ายเพลง RS เท่านั้น ทำให้ 2 ค่ายเพลงนี้กลายมาเป็นคู่แข่งตัวสำคัญในการผลิตเพลงที่มีคุณภาพและหาศิลปินใหม่ ๆ มากมายมาเป็นผู้ถ่ายทอดมิติใหม่ของการพัฒนาวงการเพลงให้ออกสู่ผู้ฟังทั่วประเทศ แต่ขณะเดียวกันก็มีการเอาใจใส่ในศิลปินเก่า ๆ ให้พัฒนาการร้องของตัวเองที่เป็นเอกลักษณ์ในเพลงสไตล์ต่าง ๆ มากขึ้นทำให้ศิลปินในค่ายเพลงทุกคนล้วนแล้วแต่มีเอกลักษณ์ความโดดเด่นที่ไม่เหมือนกัน แม้แต่แนวเพลงของค่าย 2 ค่ายก็ยังแตกต่างกัน แกรมมี่จะเน้นไปในแนวเพลงป๊อปแบบไทย แต่ RS จะเน้นไปในแนวเพลงแบบอินเตอร์สร้างเทรนด์ความชอบแบบทันสมัยเป็นหลักทำให้เพลงสมัยก่อนดังง่าย ไม่เหมือนเพลงสมัยนี้ที่มีค่ายเพลงเยอะและออกแนวเพลงที่คล้าย ๆ กันหมดจนสับสน เพลงสมัยก่อนต้องอาศัยการรอคอยเป็นสำคัญ             เพลงสมัยก่อนไม่ได้ออกซิงเกิ้ลเดี่ยวมาให้ผู้คนฟังแบบง่าย ๆ ภายในไม่กี่วันหรือกี่สัปดาห์เหมือนอย่างยุคปัจจุบันนี้นะ กว่าเพลงหนึ่งจะผ่านกระบวนการเผยแพร่ออกทั่วประเทศก็ต้องใช้เวลานานมากและถึงแม้จะออกมาให้ฟังกันแต่เราก็ไม่สามารถเลือกกดดูยูทูปหรือแอพลิเคชั่น Joox […]

ตำนานวันวาเลนไทน์

ramswaroop1

วันวาเลนไทน์ที่รู้จักกันว่าวันแห่งความรักนั้นมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวันนักบุญ วาเลนไทน์ ที่มีการเฉลิมฉลองเป็นประจำทุกปีในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ โดยมีต้นกำเนิดมาจากวันฉลองของชาวคริสต์ตะวันตกเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้พลีชีพที่ชื่อนักบุญวาเลนไทน์และได้รับการยอมรับว่าเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญและเป็นการเฉลิมฉลองทางศาสนาและเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักในหลายภูมิภาคของโลก มีตำนานเรื่องราวการเสียสละที่เกี่ยวข้องกับวาเลนไทน์หลายเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ รวมถึงเรื่องราวการจำคุกนักบุญวาเลนไทน์แห่งโรมเนื่องจากการปฏิบัติศาสนกิจการแต่งงานให้ชาวคริสต์ที่ถูกข่มเหงภายใต้อาณาจักรโรมันในศตวรรษที่สาม มีความเชื่อตามประเพณีในยุคแรกว่านักบุญวาเลนไทน์ได้มอบการมองเห็นให้กับลูกสาวตาบอดของผู้คุมที่เขารัก แต่เรื่องราวเพิ่มเติมในตำนานในภายหลังมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักมากขึ้น การเสริมเติมตำนานในศตวรรษที่ 18 ว่าเขาเขียนจดหมายให้คนรักที่เป็นลูกสาวของผู้คุมลงนามว่า “จากวาเลนไทน์ของคุณ” เป็นการอำลาก่อนการถูกประหารชีวิตรวมถึงเรื่องที่นักบุญวาเลนไทน์จัดงานแต่งงานให้กับทหารชาวคริสต์ที่ถูกห้ามไม่ให้แต่งงานด้วยเช่นกัน งานฉลองนักบุญวาเลนไทน์จัดขึ้นครั้งแรกโดยพระสันตปาปาเจลาซิอุสที่ 1 ในปี ค.ศ. 496 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ เพื่อเป็นเกียรติแก่นักบุญวาเลนไทน์แห่งโรมซึ่งถูกประหารชีวิตในวันนั้นในปี ค.ศ. 269  วันวาเลนไทน์เริ่มมีความเกี่ยวข้องกับความรักในศตวรรษที่ 14 และ 15 เมื่อความคิดเกี่ยวกับความรักในราชสำนักเฟื่องฟูเห็นได้ชัดจากการเชื่อมโยงกับ “คู่รัก” ในต้นฤดูใบไม้ผลิ ในอังกฤษศตวรรษที่ 18 กลายเป็นช่วงเวลาที่คู่รักแสดงความรักต่อกันด้วยการมอบดอกไม้ มอบขนมและส่งการ์ดอวยพรให้กัน สัญลักษณ์วันวาเลนไทน์ที่ใช้ในปัจจุบัน ได้แก่ รูปหัวใจ รูปนกพิราบ และรูปกามเทพมีปีก ตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมามีการส่งการ์ดวาเลนไทน์ที่เขียนด้วยลายมือเพื่ออวยพรให้กันเป็นจำนวนมาก ในอิตาลีมีนิยมการมอบกุญแจนักบุญวาเลนไทน์ให้กับคู่รักและเด็กกัน วันนักบุญวาเลนไทน์นี้ไม่ได้เป็นวันหยุดราชการในประเทศใด ๆ แม้ว่าจะเป็นวันฉลองอย่างเป็นทางการในนิกายแองกลิกันและนิกายลูเธอรัน […]

“พรพรหมอลเวง” ละครสลับร่างจากผู้ใหญ่สู่เด็กน้อยน่ารัก

ramswaroop1

            ในชีวิตนี้คุณเคยดูละครหรือหนังเรื่องใดบ้างที่ตัวเอกเป็นผู้ใหญ่ที่มีเหตุให้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง แน่นอนว่าพอพูดแล้วก็ต้องนึกถึงยอดนักสืบจิ๋วโคนันแน่ เพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น! เอ้ย ไม่ใช่แล้ว ต้องเป็นแนวสลับร่างสิ ฮั่นแน่ คุณคงจะไม่เคยได้เห็นกันมาก่อน แต่สำหรับละครไทยเรานั้นเคยมีเรื่องหนึ่งที่สร้างกระแสความโด่งดังมาแล้วสำหรับตัวนางเอกที่กลายเป็นวิญญาณและต้องเข้าไปอยู่ในร่างของ “เด็กผู้หญิง” ละครเรื่องนี้มีชื่อน่ารัก ๆ สมกับแนวว่า “พรพรหมอลเวง” ซึ่งเราจะมาแนะนำให้คุณได้ลองย้อนดูแบบยาว ๆ ในวันหยุดพร้อมกับพี่ ๆ น้อง ๆ หรือลูกหลานของคุณกันจะทำให้วันว่างเต็มไปด้วยความอบอุ่นสดใสเลยล่ะ เรื่องย่อละครเรื่อง “พรพรหมอลเวง”             ละครเรื่อง “พรพรหมอลเวง” ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของ “ตันหยง” สาวสวยผู้มีความมั่นใจสูงและมีความสามารถที่โดดเด่นเช่นสาวยุคใหม่ ชีวิตของเธอกำลังไปได้สวย แต่ทุกอย่างก็ต้องมาพลิกผันเมื่อเธอพบว่าคู่หมั้นนอกใจตัวเอง เธอจึงได้ขับรถออกไปก่อนจะประสบกับอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันทำให้กลายเป็นเจ้าหญิงนิทรา ส่งผลต่อวิญญาณของเธอที่หลุดออกและมาเข้าร่างของ “น้องเมย์” เด็กน้อยอายุห้าขวบซึ่งต้องเผชิญกับปัญหาในครอบครัวใหญ่ที่สมาชิกทุกคนล้วนแล้วแต่เอาความคิดตัวเองเป็นหลักและไม่สามารถปรับความเข้าใจกันได้ จนทำให้เธอต้องรับมือด้วยความปวดหัวบ่อย ๆ แต่ก็ยังถือว่าโชคดีที่เธอมี “ปฐวี” นายแพทย์หนุ่มผู้เป็นคุณอาใจดีของเด็กน้อยจนทำให้เธอเกิดความรู้สึกดี ๆ ให้เขา ความน่าสนใจของละครเรื่อง “พรพรหมอลเวง”             ละครเรื่อง “พรพรหมอลเวง” มีโครงเรื่องที่เน้นแนวความรักครอบครัวที่นำไปสู่การพบกับรักแท้ได้แบบลงตัวทำให้เราสามารถเปิดมุมมองได้หลายอย่าง เข้าใจถึงปัจจัยมากมายที่ก่อให้เกิดความรักกับอีกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือรักเชิงหนุ่มสาวซึ่งคนสมบูรณ์แบบอย่างนางเอกก็มองข้ามในสิ่งนี้ไปจึงทำให้ตัวเองต้องมาเสียใจจนถึงทุกวันนี้ […]

“กาหลมหรทึก” ละครพีเรียดสืบสวนจากปลายปากกาของ “ปราบต์”

ramswaroop1

            หากพูดถึงละครพีเรียดหลายคนก็อาจจะเริ่มรู้สึกเบื่อเล็กน้อย เพราะช่วงนี้เมืองไทยเรามีแต่ละครพีเรียดบ่อย ๆจนแทบจะย้อนอดีตไปหลายยุคสมัยภายในเวลาเดียวกันอยู่แล้ว แต่ในวันนี้เราจะขอมาแนะนำละครพีเรียดเมื่อไม่กี่ปีก่อนที่มีกลิ่นอายแตกต่างจากละครพีเรียดทั่วไป เพราะละครเรื่อง “กาหลมหรทึก” เป็นละครเป็นแนวพีเรียด – สืบสวนนั่นเอง และการสืบสวนสอบสวนของเรื่องนี้บอกเลยว่ายากกว่าการสืบในการ์ตูนเรื่องโคนันซะอีก เรื่องย่อละคร “กาหลมหรทึก”             ละคร “กาหลมหรทึก” ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของ “พ.ต.ท.เวทางค์ ภิรมย์รุจ” สารวัตรหนุ่มแห่งกองตำรวจสอบสวนกลางที่ต้องพบกับคดีเหตุฆาตกรรมอันสุดแสนสะเทือนขวัญอย่างที่ตัวเองไม่เคยพบเจอมาก่อน ซึ่งมีคนต่างวัยต่างสถานภาพ 5 คนถูกฆ่าตายด้วยรูปแบบน่าสะพรึงที่แตกต่างกันอย่างโหดเหี้ยม แต่สิ่งที่น่าแปลกคือบนร่างกายคนเหล่านั้น ปรากฏรอยสักปริศนา 5 คำบริเวณเหนือหน้าผาก ข้อมือ และข้อเท้าของผู้ตายอันเป็นจุดเริ่มต้นของการสืบคดีที่ชวนน่าหวาดกลัวทั่วพระนครในปีพุทธศักราช 2486 ที่ต้องแลกมาด้วยการเสี่ยงอันตรายมากมาย ความน่าสนใจของละคร “กาหลมหรทึก”             ละคร “กาหลมหรทึก” เป็นละครพีเรียดสืบสวนมิติใหม่ที่มีการสืบคดีจากร่องรอยคำปริศนาบนส่วนอวัยวะต่าง ๆ ของศพผู้เสียชีวิต โดยต้องใช้ความรู้ด้านกาพย์กลอนมาช่วยในการไขปริศนาคำนั้น ๆ เพื่อให้สาวถึงตัวคนร้ายและไหนจะแพรับบาปที่ต่างก็น่าสงสัยไม่แพ้กัน ทุกคนล้วนแล้วแต่มีเบื้องหลังให้กระทำในสิ่งที่ผิดพลาดมากมาย ซึ่งแน่นอนว่าคนร้ายอาจจะมีมากกว่าหนึ่ง แต่สำหรับตัวผู้อยู่เบื้องหลังที่แท้จริงนั้นบางทีอาจจะเป็นคนใกล้ตัวที่สุดอย่างที่คุณเองก็คาดคิดไม่ถึงหรืออาจจะเป็นคนไกลตัว จุดนี้ละครจะเล่นกับจิตวิทยาและประสบการณ์การเดาคนร้ายที่ติดอยู่ในใจของคอละครสืบสวนที่ผ่านมาซึ่งก็สามารถพลิกปริศนาได้แบบแยบยลหลายตลบจนทำให้หลายคนเงิบได้เลย ละครกาหลมหรทึกจึงเป็นละครไขปริศนาแบบไทยที่มีคุณภาพระดับสากลอย่างที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อน ข้อคิดดี ๆ จากละคร […]

เหตุผลที่ไม่ควรปลูกต้นไม้ในบ้านเยอะ

ramswaroop1

            “ต้นไม้” คือสิ่งที่ช่วยบำบัดสุขภาพจิตให้เรารู้สึกสงบใจยามที่ลมพัดผ่านและใบไม้ก็จะปลิวพัดกายจนเราเย็นได้แบบไม่ต้องมีพัดลมและยังช่วยบำบัดสุขภาพกายจากการได้รับโอโซนอากาศบริสุทธิ์ที่ไร้มลพิษได้เป็นอย่างดี ยิ่งไปกว่านั้นหากมีต้นไม้เยอะก็จะยิ่งช่วยให้บ้านของเราร่มรื่นมากขึ้น หลายบ้านที่คิดแบบนี้จึงมักเลือกที่จะสรรหาต้นไม้มาตั้งและปลูกตามตำแหน่งพื้นที่ว่างต่าง ๆ บริเวณรอบบ้านจนบางทีมองดูก็เหมือนป่าอะเมซอนไปเลย ซึ่งเอาจริง ๆ การมีต้นไม้เยอะ ๆ ในบ้านก็สวยดี แต่ในอีกมุมการที่บ้านมีต้นไม้เยอะก็ไม่สมควรนัก…เพราะอะไร? เราไปดูกันเถอะ บ้านปลูกต้นไม้เยอะจะทำให้ผิดหลักฮวงจุ้ย             ตามหลักฮวงจุ้ยนั้นได้กล่าวกันว่า บริเวณบ้านควรจะมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดโปร่งให้อากาศถ่ายเทเข้าได้หลายมุมและไม่ควรมีสิ่งกีดขวางหน้าบ้านโดยเฉพาะพวกต้นไม้ที่หากขวางหน้าบ้านใน 4 มุมก็จะทำให้เงินทองและการงานมีการติดขัด ไม่คล่องตัว แม้จะทำมากแต่ผลที่ได้ก็จะน้อยไม่สมกับสิ่งที่ทำลงไป เพราะต้นไม้เหล่านี้จะมาขวางทางเงินและโชคลาภที่ควรได้เข้ามาได้ จึงไม่ควรปลูกต้นไม้ในบ้านเยอะ บ้านปลูกต้นไม้เยอะจะทำให้คนมองไม่เห็นตัวบ้าน             ไม่ว่าใครต่างก็จะมองความรักและความอบอุ่นของแต่ละครอบครัวในขณะที่เดินทางผ่านหน้าบ้านของเขาโดยดูจากสภาพแวดล้อมและชีวิตของคนในบ้านที่ออกมาให้เห็นเป็นหลักในเบื้องต้นอยู่แล้ว เขาจะรู้ได้ว่าเจ้าของบ้านหรือสมาชิกในบ้านมักชอบทำกิจกรรมใด ๆ ยามว่าง มีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีความสุขหรือมีแต่ความทุกข์ได้ แล้วกิจวัตรประจำวันที่ต้องทำให้เห็นบ่อย ๆ คืออะไร โดยเฉพาะเหล่าเพื่อนบ้านที่หากเขารู้ก็จะได้เข้าใจเรามากขึ้น แต่หากบ้านของเรามีแต่ต้นไม้ปลูกเต็มไปหมดจนแทบบังตัวบ้านที่อยู่ภายในซึ่งควรเป็นจุดเด่นก็จะเหมือนกับสมาชิกบ้านหลังนั้นอยู่แบบตัดขาดจากคนอื่นในชุมชน และดูลึกลับเหมือนอย่างที่เราเคยดูหนังผีที่คนมักมองว่าบ้านหลังนั้น ๆ ไม่น่าไว้ใจเลยหากจะสรุปง่าย ๆ แบบเห็นภาพ ซึ่งหากวันใดที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมา คนนอกก็จะไม่เห็นและเข้ามาช่วยเหลือคนในบ้านไม่ทันก็ได้ จึงไม่ควรปลูกต้นไม้ในบ้านเยอะ บ้านปลูกต้นไม้เยอะทำให้เป็นที่แฝงเร้นของสัตว์อันตราย             พวกสัตว์มีพิษต่าง ๆ มักจะอาศัยอยู่ตามต้นไม้ ยิ่งบ้านไหนที่ปลูกต้นไม้เป็นกลุ่มหรือปลูกแบบเป็นแปลงรวมกันให้ดูเป็นสวนป่าไปเลย […]

อกาทา คริสตี้ยอดนักเขียนสตรีแนวอาชญนิยาย

ramswaroop1

         อกาทา คริสตี้ (Agatha Christy) คือยอดนักเขียนสตรีของโลกแนวอาชญนิยายหรือนิยายเกี่ยวกับการเกิดอาชญากรรมและการสืบสวนหาคนกระทำผิดหรืออาชญากรมาลงโทษตามกฎหมาย คงไม่มีใครที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกและมีผลงานเขียนเป็นนิยายและเรื่องสั้นแนวนี้ออกมามากเท่ากับเธอ อกาทา คริสตี้ เป็นนักเขียนสตรีชาวอังกฤษ เธอมีต้นแบบหรือแรงบันดาลใจจากนักเขียนเก่าที่โลกรู้จักดีคือ เอ็ดการ์ แอลลัน โพ (Edgar Allan Poe) เขามีชีวิตอยู่ระหว่างปี 1809 -1849 โพเป็นนักเขียนชาวอเมริกันที่ได้ชื่อว่าเป็นนักเขียนคนแรกที่เขียนเรื่องแนวสีบสวนสอบสวนและแนวสยองขวัญ เขาเสียชีวิตด้วยอายุเพียง 40 ปี          อกาทา คริสตี้ เกิดเมือปี 1890 ที่เมืองเดวอน ประเทศอังกฤษ บิดาของเธอเป็นคนอเมริกัน มารดาของเธอเป็นคนอังกฤษ เธอเคยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่จ่ายยาในโรงพยาบาล ทำให้เธอมีความรู้อย่างละเอียดเกี่ยวกับสารพิษต่างๆ เธอได้นำความรู้นี้ไปใส่ในนิยาย, เรื่องสั้นและบทละครของเธอหลายเรื่อง ตลอดชีวิตการเป็นนักเขียน อกาทา คริสตี้ แต่งนิยายออกมาทั้งหมด 64 เรื่อง และเรื่องสั้น 14 เรื่อง ในตอนเริ่มต้นการเป็นนักเขียน งานเขียนของเธอเคยได้รับการปฏิเสธการพิมพ์ถึง 6 ครั้งติดต่อกัน […]

รู้ก่อนใครได้ที่นี้

http://ramswaroop.me