HYBE ประกาศแผนการเปิดตัววงบอยแบนด์วงใหม่ในสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น

ramswaroop1

HYBE แชร์แผนการเปิดตัววงใหม่! เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น. ตามเวลาเกาหลี HYBE ได้จัดงาน “201 HYBE Corporate Briefing with the Community” ผ่านช่อง YouTube อย่างเป็นทางการ ในระหว่างการประชุม ค่ายเพลงได้แชร์รูปแบบธุรกิจ HYBE ปัจจุบันและอนาคตที่กำลังขยายตัวภายใต้ธีม “Boundless”  HYBE นิยามคำว่า “ไร้ขอบเขต” เป็นการขยายแบบไร้พรมแดนในสี่ด้านคือ ประเทศและภูมิภาค อุตสาหกรรมและธุรกิจ ปัจจุบันและอนาคตของประสบการณ์ของแฟนๆ และผลงานศิลปินที่แข็งแกร่ง ก่อนหน้านี้ในเดือนเมษายน HYBE ได้ควบรวมกิจการกับ Ithaca Holdings บริษัทสื่อของ Scooter Braun Bang Si Hyukและ Scooter Braun ปรากฏตัวในที่ประชุมเพื่ออธิบายแผนการในอนาคตของพวกเขารวมถึงความสามัคคีระหว่างสาขาทั้งหมดในประเทศและภูมิภาคต่างๆ หัวข้อหนึ่งที่พูดคุยกันคือการเปิดตัวกลุ่มใหม่ในสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น HYBE […]

รู้ก่อนใครได้ที่นี้

https://ramswaroop.me