Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Next Post

Emotional Marketing

เมื่อพูดถึงการทำตลาดเราจะเน้นไปที่การโปรโมทจุดเด่นของสินค้าที่เราได้ผลิตออกมา ซึ่งนั้นเป็นสิ่งควรทำ เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ แต่อย่าลืมว่าในยุคปัจจุบันที่เป็นยุคของโลกดิจิตัล การที่ลูกค้าจะสืบค้นข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบสินค้า ลูกค้าเองก็สามารถเป็นผู้ที่ทำได้เช่นเดียวกัน  หรือแม้แต่กระทั่งภาพลักษณ์องค์กร ระยะเวลาในการก่อตั้งบริษัท หรือแม้กระทั่งความน่าเชื่อถือของบริษัท ซึ่งสิ่งเหล่าเป็นสิ่งที่มีการแข่งขันกันสูง เพราะฉะนั้นแล้วจึงต้องสร้างความแตกต่างในการขายโดยใช้หลักการ Emotional Marketing คือการใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างผลงานให้เข้าถึงความรู้สึกของลูกค้า โดยปราศจากการเปรียบเทียบหรือรวมไปถึงการใช้เหตุผลในการซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งหลักการในการ Emotional Marketing มีดังต่อไปนี้ 1. ใช้ข้อความอย่างชาญฉลาด ซึ่งข้อความคือสารที่เราจะต้องส่งให้กับลูกค้าซึ่งจะเป็นทั้งบทความ วิดิโอ โดยเราต้องเลือกใช้คำให้เกิดความรู้สึกให้ลูกค้าเกิดความสนใจในเนื้อหาที่เรากำลังนำเสนอ ซึ่งอาจจะเป็นการนำเสนอคำที่แปลกใหม่ แต่ให้ความหมายที่ไม่ผิดเพี้ยนไปจากเดิม เพื่อเป็นการนำเข้าไปสู่เนื้อที่เรากำลังจะนำเสนอ 2. คำนึงถึงความรู้สึกของผู้บริโภค เมื่อเรามีการสร้างคำขึ้นมาใหม่หรือแม้กระทั่งการนำเสนอสิ่งต่างๆออกมา ความรู้สึกของลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยในบางครั้งเราต้องหลีกเลี่ยงประเด็นที่อ่อนไหวต่อความรู้สึก เช่น เชื้อชาติ สีผิด เพศ เป็นต้น ซึ่งถ้าเราไม่คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ผลที่ตามมาจะเป็นกระแสในทางลบเกิดการพิพากษาจากสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นตลาดใหญ่และจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง 3. สร้างเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์ เป็นการสร้างจุดแข็งของสินค้า เพื่อเป็นการจดจำที่ดี จะเป็นสิ่งที่ลูกค้าสามารถนำไปเปรียบเทียบกับสินค้าของแบรนด์อื่นได้ โดยเราต้องศึกษาข้อมูลของคู่แข่งให้ดีเสียก่อน  4. ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการโปรโมท โดยเน้นไปที่ความรู้สึกของผู้บริโภค เราต้องทำตัวเป็นเสมือนลูกค้าหากเราต้องการใช้สินค้าหรือบริการ […]
Emotional Marketing ข่าวรายวัน อัพเดทข่าวสด เรื่องเล่า ข่าวซุบซิบ

รู้ก่อนใครได้ที่นี้

https://ramswaroop.me