ลักษณะธรรมชาติของสิ่งทั้งปวง

ramswaroop1
0 0
Read Time2 Minute, 41 Second

สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเกิดจากการประกอบกันขององค์ประกอบต่างๆสิ่งทั้งหลายอยู่ในรูปของกระแส แต่ละอย่างไม่มีตัวตนของมันเองล้วนเกิดดับไม่เที่ยงไม่คงที่ ความเป็นไปทั้งหมดนี้เป็นไปตามธรรมชาติ โดยอาศัยความสัมพันธ์และความเป็นปัจจัยต่อกัน

มีหลักธรรมใหญ่อยู่สองหมวดที่พระพุทธเจ้าแสดงอยู่ในกฎธรรมชาติคือ ไตรลักษณ์และปฏิจจสมุปบาท ไตรลักษณ์แสดงให้เห็นสิ่งทั้งหลายที่ปรากฏให้เห็นว่าเป็นอย่างนั้น ส่วนปฏิจจสมุปบาทนั้นแสดงถึงความสัมพันธ์อันเป็นปัจจัยต่อกันเป็นกระแส

กฎธรรมชาติเป็นภาวะที่คงตัวตามธรรมดาไม่เกี่ยวข้องกับผู้สร้างผู้บันดาลศาสนาหรือศาสดาใด โดยความหมายของไตรลักษณ์คือ

อนิจจตาคือกฎธรรมชาติของความไม่เที่ยง ความไม่คงที่ ความเกิดขึ้นและดับหาย ความมีและเปลี่ยนเป็นไม่มี ทุกขตาคือกฎธรรมชาติของความทุกข์ความไม่คงตัว ภาวะที่คงอยู่ไม่ได้ ภาวะที่ถูกเกิดขึ้นและสลายไป ภาวะที่กดดันและขัดแย้งในตัว ภาวะที่ไม่สมบูรณ์มีความบกพร่องไม่ให้ความสมอยากหรือให้ความพึงพอใจแก่ผู้อยากด้วยตัณหาเกิดความทุกข์แก่ผู้อยากเข้าไปยึดด้วยอุปาทาน อนัตตาคือกฎธรรมชาติความไม่ใช่ตัวตน ความไม่เป็นตัวเป็นตนจริงแท้ที่จะเป็นเจ้าของครอบครองสั่งบังคับ

เมื่อพิจารณาในส่วนของขันธ์ 5 ขันธ์ทุกขันธ์ไม่เที่ยง เมื่อไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์ เมื่อเป็นทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวตน เพราะแต่ละอย่างเกิดจากเหตุปัจจัยไม่มีตัวตนของมันเอง และไม่อยู่ในอำนาจของสัตว์บุคคลนั้นแท้จริง สังขารขันธ์ในความหมายในไตรลักษณ์คือสภาวะที่ถูกเหตุปัจจัยปรุงแต่งทั้งทางด้านรูปธรรมและนามธรรม ร่างกายหรือจิตใจก็ตาม มีชีวิตหรือไร้ชีวิตก็ตาม และมีปัจจัยอื่นมาปรุงแต่งต่อทยอยกันไป  คือธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่าง นอกเหนือจากนิพพาน

ดังนั้นคำว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงตามหมายหมายในไตรลักษณ์ จึงหมายความว่าขั้นธ์ทั้งห้าไม่เที่ยงตามความหมายในเบญจขันธ์ หลักไตรลักษณ์นั้นจึงขยายเนื้อหาของ  เบญจขันธ์และอายตนะทั้งหกออกไปทั้งภายในและภายนอกคือเป็นการมองธรรมชาติทั้งชีวิตและโลกภายนอกทั้งปวง ดังนั้น ในความหมายของไตรลักษณ์ สังขารทั้งปวงจึงเป็นอนิจตาคือไม่เที่ยง สังขารทั้งปวงจึงเป็นทุกขาคือคงทนอยู่ไม่ได้ ธรรมทั้งปวงจึงเป็นอนัตตาคือไม่เป็นไม่มีตัวตน

คำว่าทุกข์ในความหมายที่กว้างที่สุดคือทุกข์ในไตรลักษณ์ หรือทุกขลักษณะหรือ ทุกขตา ซึ่งมีลักษณะตามธรรมชาติของสังขารทั้งหลายทั้งปวงมีขอบเขตเท่ากัน คือความไม่เที่ยง คือสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ ทุกในไตรลักษณ์จึงครอบคลุมทุกข์ทั้งหมดรวมทั้งอาการที่สืบเนื่องตามมาคือทุกข์ที่เป็นเวทนา ทั้งสุขเวทนา ทุกขเวทนา และอทุกขมสุขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนา ล้วนคือทุกข์ตามไตรลักษณ์ทั้งสิ้น

แม้แต่ทุกข์ในอริยสัจหรือทุกขอริยสัจก็คือสภาวะเป็นทุกข์ในไตรลักษณ์ด้วยเช่นกัน ในความเป็นจริงตามธรรมชาติ เบญจขันธ์หรือขันธ์ 5 นั้นเป็นทั้งอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เมื่อรู้และเข้าใจเบญจขันธ์ตามหลักไตรลักษณ์แล้ว เห็นความจริงชัดแล้วก็ไม่เกิดอุปาทานขันธ์ขึ้นมา กลายเป็นหลุดพ้นอิสระ หมดปัญหา สว่างสดใสเบิกบานไม่เกิดความทุกข์อีกต่อไป

เครดิตภาพ GOODLIFEupdate, slideshare

#ธรรมชาติของสิ่งทั้งปวง #กฎแห่งธรรมชาติ #ศาสนาความเชื่อ

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Next Post

รวม 3 อาชีพที่มีรายได้ดีที่สุด

อาชีพนั้นก็คือการประกอบการทำงานต่างๆ ที่สุจริตและไม่เดือดร้อนใครและทำให้เรามีรายได้ และสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเอง และมีเงินกินเงินใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งอาชีพนั้นก็จะมีแบ่งออก มากมายหลายหมวดหมู่ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพในการ ทำธุรกิจต่างๆอาชีพหรือ การสร้างเว็บไซต์ การทำงานบริษัทหรือการรับจ้าง สิ่งเหล่านี้ที่ได้กล่าวมานั้นก็รวมเป็นอาชีพที่สุจริตทั้งหมด ซึ่งสำหรับใครที่ต้องการจะประกอบอาชีพต่างๆก็ต้องมีความสามารถ และมีการ ใช้ความคิดและความรู้ในการเรียนที่เราเคยศึกษามาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันและอนาคตของเรา ซึ่งก็จะมีงานอยู่ 2 แบบหรืออาชีพมี 2 แบบ หลักๆหรือว่าจุดประสงค์เลย ได้แก่อาชีพที่อาศัยความรู้ความคิดความสามารถ กับอาชีพที่ไม่ต้องอาศัยความรู้ความคิดและความสามารถ อย่างเช่นกรรมกรแรงงานต่างๆเป็นต้น ส่วนอาชีพที่ต้องใช้ความคิดความสามารถได้แก่ หมอพยาบาลเภสัชกร วิศวกร หรือ ทันตแพทย์ เป็นต้น และในวันนี้นั้นเราจะมากล่าวถึง 3 อาชีพที่ มีรายได้ที่ดีมากๆและ ต้องอาศัยความรู้ความคิดและความสามารถในการทำอาชีพหรือประกอบอาชีพเหล่านี้ ซึ่งสำหรับใครที่อยากรู้กันแล้วนั้นเราจะมาดูพร้อมกันเลย! หมอหรือพยาบาล การที่เราจะเป็นหมอหรือเป็นแพทย์ได้ในปัจจุบันนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆ เพราะต้องอาศัยหลักความรู้และความเข้าใจเป็นอย่างมากในด้านวิชาชีพวิชานี้ ซึ่งในการเรียนนั้นก็ต้องเก่งก็ได้ของวิทย์คณิตตั้งแต่ มัธยมต้นมัธยมปลายเลย แต่สำหรับใครที่ไม่มีความรู้ด้านนี้เราก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ เพียงแค่เรานั้นมีใจรักในการที่จะทำอาชีพนี้ ก็สามารถทำให้เราประสบความสำเร็จได้ไม่ว่าจะเป็นการพยายามการต่างๆเพื่อให้ถึงฝัน หรืออนาคตของเรา เงินเดือนของแพทย์นั้นก็จะได้เงินเดือนอยู่ที่ประมาณ 100,000-200,000 บาท อ้างอิงมาจาก google […]
รวม 3 อาชีพที่มีรายได้ดีที่สุด ข่าวรายวัน อัพเดทข่าวสด เรื่องเล่า ข่าวซุบซิบ

รู้ก่อนใครได้ที่นี้

https://ramswaroop.me