ชุมชนเก่าแก่ในเมืองจันทบุรี

ramswaroop1
0 0
Read Time5 Minute, 0 Second

         ชุมชนเก่าแก่และวิถีในเมืองต่างๆ นั้นเป็นเสน่ห์ท้องถิ่นที่น่าศึกษาน่าไปสัมผัสหรือไปใช้เวลาพักผ่อนและเดินเที่ยวแบบไม่เร่งรีบเพื่อจะได้พบเห็นและซึมซับกับวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม วัฒนธรรมของท้องถิ่นและรูปแบบของสถาปัตยกรรมและอัธยาศัยไมตรีของผู้คน จันทบุรีเป็นจังหวัดที่มีชุมชนเมืองเก่าที่มีวิถีชีวิตที่ตกทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษของชุมชนนับหลายร้อยปีกว่าจะมาถึงวันนี้

         ย่านเก่าแก่ในเมืองจันทบุรีมีโบสถ์ของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกตั้งอยู่ริมแม่น้ำจันทบุรี เดิมเป็นโบสถ์เก่าที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2448 โดยบาทหลวงชาวฝรั่งเศสและสร้างด้วยศิลปะแบบโกธิคแต่โบสถ์เก่าหลังนี้ได้ถูกรื้อไปเมื่อปี พ.ศ. 2483 ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อไม่ให้ตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีทางอากาศ

         ปัจจุบันโบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์ที่สร้างขึ้นทดแทนโบสถ์เก่านอกจากใช้ประกอบพิธีทางคาทอลิกแล้วยังนิยมใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีแต่งงานของหนุ่มสาวชาวคาทอลิกที่อาศัยอยู่ในชุมชนชาวจันทบุรีเชื้อสายเวียดนามที่อพยพมาจากประเทศเวียดนามตั้งแต่ปลายรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าท้ายสระแห่งกรุงศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ. 2254  มาตั้งชุมชนกันอยู่ในตำบลจันทนิมิต โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการประมงและทุกวันนี้พวกเขาก็คือคนไทยทั้งหมดแล้ว

         บริเวณศาลเจ้าที่ย่านตลาดล่างในเมืองจันทบุรีในเวลาเช้าจะเต็มไปด้วยผู้คนที่มาจับจ่ายหาซื้อกับข้าวของกินกัน มีทั้งข้าวแกงกับข้าวพื้นเมือง ขนมต่างๆ เช่น ตะโก้ เผือก ขนมชั้น ที่ถูกห่อด้วยใบตอง ผู้สูงอายุบางคนก็หาบคอนข้าวหมากมานั่งขายบริเวณใก้ลเคียง

         ชาวไทยเชื้อสายจีนที่ในเมืองจันทบุรีย่านตลาดล่างและท่าหลวงส่วนใหญ่มีบรรพบุรุษที่อพยพมาจากเมืองจีน มีทั้งจีนแคะ จีนฮกเกี้ยนและจีนแต้จิ๋ว ที่ได้มาลงหลักปักฐานในย่านนี้พร้อมกับสร้างศาลเจ้าไว้เป็นที่สักการะบูชาด้วย ส่วนคนไทยในสมัยนั้นมักจะรับราชการเป็นขุนนางหรือค้าขายเล็กๆน้อยๆ

         ตลาดล่างและท่าหลวงเคยมีอดีตที่รุ่งเรืองเพราะเป็นศูนย์กลางการค้าขายของจังหวัดจันทบุรีและอยู่ติดกับแม่น้ำจันทบุรี ทำให้สัญจรไปมาทางเรือกันได้สะดวกและสมัยก่อนก็ยังไม่มีถนนจึงใช้การเดินทางมาค้าขายทางเรือเป็นหลัก

         แม่น้ำจันทบุรียังเป็นเส้นทางลำเลียงไม้ตะเคียนทองจากป่ามาที่โรงเลื่อยแถวคุ้งน้ำเลยตลาดล่างไปหน่อยด้วย สมัยก่อนพ่อค้าแม่ค้าจากบ้านหนองบัว คลองนารายณ์ โป่งแรด พลับพลา ยังเดินเท้าหาบสินค้ามาถึงท่าเรือที่อยู่ฝั่งตรงข้ามและจ้างเรือแจวมาขึ้นที่ตลาดล่างและท่าหลวง ซึ่งเวลานั้นมีท่าเรือจ้างอยู่สามสี่แห่ง

         แม่น้ำจันทบุรีในสมัยก่อนน้ำใสกว่าปัจจุบันเต็มไปด้วยสัตว์น้ำอย่างกุ้งก้ามกราม ปลากระแห ปลาตะเพียน ปลากด ปลากระสูบ แต่การสร้างสะพานดำรงค์รัตน์เชื่อมคนละฝั่งของแม่น้ำจันทบุรีทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของวิถีชุมชน ท่าน้ำกับเรือเริ่มหมดความหมายผู้คนหันมาเดินทางทางรถยนต์แทน

         การค้าพลอยของเมืองจันทบุรีรุ่งเรืองที่สุดเมื่อปี พ.ศ. 2515 จนพลอยเมืองจันท์หมดไป คนเมืองจันท์ที่เคยทำพลอยเลยต้องดิ้นรนไปหาพลอยจากแหล่งใหม่ที่อยู่ไกลแสนไกล บางคนก็ดิ้นรนไปถึงทวีปอาฟริกา

         ลูกค้าส่วนใหญ่ของพวกเขาจะเป็นเจ้าของร้านเพชรพลอยและพ่อค้าพลอยที่เดินทางมาซื้อพลอยไปขายที่กรุงเทพฯ ลูกค้าจรที่มาซื้อทีละเม็ดสองเม็ดแทบจะไม่มี อาชีพหนึ่งที่ยังคงมีอยู่แม้ว่าพลอยเมืองจันทบุรีแทบไม่มีเหลือแล้วคืออาชีพเจียระไนพลอย

         ย่านตลาดล่างและท่าหลวงในเมืองจันทบุรีมีจุดแบ่งแยกคือถนนประชานิยม ในย่านตลาดล่างจะมีเรือนไม้โบราณที่มีอายุมากกว่าร้อยปีที่มีลวดลายจำหลักไม้อันสวยงามอยู่ตามบานหน้าต่าง บานประตูและช่องลม

         บ้านโบราณที่มีชื่อเสียงของเมืองจันทบุรี คือบ้านขุนบูรพาภิผล เป็นบ้านสองชั้นหน้าบ้านแคบแต่ตัวบ้านลึกลงไปจรดแม่น้ำจันทบุรี ชั้นล่างเป็นปูนชั้นสองเป็นไม้มีจำหลักไม้ลวดลายเถาองุ่นอันวิจิตร โดยฝีมือช่างจีนจากไหหลำที่มีศิลปะการเข้าหน้าไม้และการแกะสลักที่มีความละเอียดมาก

         บ้านเก่าที่งดงามอีกหลังหนึ่งในเมืองจันทบุรีคือบ้านตระกูลบุญยัษฐิติ ของท่านผู้หญิงถวิล ประกอบนิติสาร ภรรยาหลวงประกอบนิติสารซึ่งเป็นบ้านที่ท่านให้คนเช่า ตัวบ้านเป็นสีขาวหม่นแต่ภายในโอ่โถง และมีความงดงามของลวดลายฉลุตามระเบียง

         ชาวเมืองจันทบุรีในสมัยก่อนต่างก็มีบ้านที่หันหน้าหาแม่น้ำทั้งสิ้นและบ้านแต่ละหลังก็จะมีท่าน้ำประจำของตน โดยมีพระสงฆ์จากวัดไผ่ล้อม วัดจันทนารามและวัดโบสถ์พายเรือมาบิณฑบาตทุกเช้า

         แม่น้ำจันทบุรียังคงไหลเอื่อยไปเหมือนเช่นอดีตเมื่อหลายร้อยปีก่อน แต่ในปัจจุบันสภาพของย่านชุมชนเก่าของเมืองจันทบุรีเปลี่ยนแปลงไปมาก การรุกล้ำเข้ามาของตึกแถวแบบสมัยใหม่ภายหลังจากที่เกิดไฟไหม้เมื่อยี่สิบกว่าปีก่อนบ้านเก่าๆหลายหลังก็ถูกไฟไห้มไปด้วย

         ชาวเมืองจันทบุรีคงจะต้องช่วยกันรักษาและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของย่านเก่าเหล่านี้และรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมตั้งแต่บรรพบุรุษได้มาสร้างมาทำไว้ตั้งแต่สมัยโบราณ เอาไว้ให้ยาวนานที่สุด

เครดิตภาพ MGR Online, Paiduaykan, ที่นี่เมืองจันทร์

#จันทบุรี #เล่าเรื่องเมืองจัน #ชุมชนเก่าจันทบุรี

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Next Post

ละครไทยยุคใหม่แนวที่จบลงด้วยโศกนาฏกรรมความตายของคู่พระนาง

            เมื่อพูดถึงละครไทยแนวที่จบลงด้วยโศกนาฏกรรมความตายของคู่พระนางทั้งสองหรืออาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ตาย ไม่ว่าใครก็ต้องนึกถึงละครเรื่องคู่กรรม ,ข้างหลังภาพ หรือในฝัน ที่ล้วนแล้วแต่เป็นละครแนวอมตะกินใจแน่นอน แม้ว่าจะไม่ค่อยมีใครอยากให้ละครต้องจบแนวโศกนาฏกรรมการพรากจากกันด้วยความตาย แต่ก็เพราะความตายของคู่พระนางในเรื่องนี่ล่ะที่ทำให้เราได้เห็นถึงความรักของคู่พระนางที่ลึกซึ้งและมีบทพูดที่มักจะฝังลึกถึงความจริงใจของแต่ละฝ่ายที่มีให้กันก่อนตายเสมอ ด้วยฉากนี้จบแบบน้ำตาคลอนี้เอง ละครแนวที่จบลงด้วยโศกนาฏกรรมความตายจึงเป็นที่ประทับใจกว่าละครแนวที่คู่พระนางครองรักกันอย่างมีความสุขตอนจบ แม้จะเศร้าก็ตาม แต่ลึก ๆ มันก็ทำให้เราเกิดความตื้นตันใจแฝงอยู่ภายใน และเราก็เชื่อว่ามีอีกหลายคนที่ชอบละครแนวโศกนาฏกรรมความตายของคู่พระนาง แต่ละครไทยยุคใหม่นั้นทำออกมาน้อยมากจริง ส่วนใหญ่ก็มักจะมีแต่แนวหวานกุ๊กกิ๊กหรือชิงรักหักสวาท จะหาดูก็ยาก วันนี้เราที่เป็นคอละครยุคใหม่หลายเรื่องและชอบแนวโศกนาฏกรรมความตายมากที่สุดจึงจะมาแนะนำละครไทยยุคใหม่แนวนี้ให้ทุกคนได้ดูกันในวันหยุดยาว ๆ เลย หงส์             หงส์ เป็นละครละครไทยแนวโศกนาฏกรรมความตายแบบดราม่า ซึ่งละครเรื่องนี้อยู่ในชุดละครมาเฟียเลือดมังกร นางเอกชื่อว่า หงส์ หญิงอ่อนหวาน ลูกคนเดียวของหัวหน้าแก๊งหงส์ดำที่มักถูกบิดากล่าวหาว่าเป็นตัวซวยเพราะทำให้คนที่ท่านรักต้องตาย เธอจึงต้องพิสูจน์ตนเองเพื่อให้บิดายอมรับและเป็นหงส์ที่อยู่ตระหง่านท่ามกลางมังกรอย่างองอาจ โดยมี อาหลง สมาชิกใหม่มาช่วยเหลือและคอยปกป้องเธอ แต่สุดท้ายด้วยความจงรักภักดีและพยายามต่อสู้เพื่อล้างแค้นให้คนที่ทำลายครอบครัวตัวเองกับนางเอก เขาจึงได้รับบาดเจ็บสาหัส แต่ก็พยายามฝืนร่างกายมาบอกลานางเอกเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะเดินหนีไปและสิ้นใจในตรอกแห่งหนึ่งของเยาวราชในที่สุด ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับละคร “หงส์” Teaser เลือดมังกร ตอน หงส์ บ่วงบรรจถรณ์             บ่วงบรรจถรณ์ เป็นละครไทยแนวโศกนาฏกรรมความตายที่มีการดำเนินเรื่องหลักโดยการย้อนเวลาข้ามไปสู่ยุคสมัยความรุ่งเรืองของเมืองเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งนางเอกของเราได้หนีความเจ้าชู้ของสามีตัวเองมาพักใจที่บ้านพ่อ […]
ละครไทยยุคใหม่แนวที่จบลงด้วยโศกนาฏกรรมความตายของคู่พระนาง ข่าวรายวัน อัพเดทข่าวสด เรื่องเล่า ข่าวซุบซิบ

รู้ก่อนใครได้ที่นี้

https://ramswaroop.me