คุณค่าของแม่น้ำคงคา ประเทศอินเดีย

ramswaroop1
0 0
Read Time2 Minute, 42 Second

            แม่น้ำคงคา เป็นแม่น้ำสายสำคัญของประเทศอินเดียที่เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของคนอินเดียซึ่งหากพูดให้เห็นภาพง่าย ๆ ก็เหมือนกับประเทศไทยเราที่มีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นชีวิตสำคัญ แต่ที่อินเดียนั้น แม่น้ำคงคาเป็นมากกว่าแม่น้ำและมีการเคารพบูชาอย่างสูงไม่ต่างกับองค์เทพ ด้วยเป็นแม่น้ำที่มีต้นกำเนิดทางภาคเหนือของอินเดีย บริเวณเทือกเขาหิมาลัย ไหลผ่านทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียไปทางตะวันออก และรวมกับแม่น้ำพรหมบุตรที่ประเทศบังกลาเทศ เกิดเป็นดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำคงคาซึ่งเป็นศูนย์กลางของชีวิตผู้คนในหลากหลายด้าน ตั้งแต่ชลประทานไปจนถึงการคมนาคม ซึ่งวันนี้เราจะมาอธิบายถึงคุณค่าของแม่น้ำคงคาที่ชาวฮินดูนับถือกันมากว่ามีอะไรบ้าง

แม่น้ำคงคาช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คน

            ตั้งแต่สมัยอดีตมาจนถึงยุคปัจจุบัน คนอินเดียที่มีบ้านอยู่ติดแม่น้ำคงคามักจะไม่นิยมอาบน้ำภายในบ้านของตัวเองหรือแม้แต่การใช้ห้องน้ำในการทำกิจต่าง ๆ แต่จะเดินไปยังแม่น้ำคงคาเพื่อชำระล้างร่างกายทุกส่วนให้สะอาดบริสุทธิ์และยังนำมาดื่มเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย ซึ่งเชื่อกันว่าแม่น้ำคงคาจะให้พรแก่ผู้ที่ศรัทธาและได้ดื่มซึ่งก็คล้ายกับน้ำมนต์ของประเทศไทยเรา

แม่น้ำคงคานำพาโชคลาภมาให้ผู้คน

            แม่น้ำคงคาในสายตาของคนในหลายประเทศอาจจะมองว่าการที่ผู้คนนำน้ำมาใช้ในชีวิตประจำวันในการอาบหรือนำพาให้เข้าสู่ร่างกายนั้นย่อมจะก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ อีกทั้งแม่น้ำคงจะสกปรกมากเพราะมีการใช้ในหลายกิจกรรม แต่นักวิทยาศาสตร์ได้วิจัยออกมาแล้วว่า มีปริมาณของออกซิเจนละลายในน้ำสูง และยังมีจุลินทรีย์ที่สามารถกินไวรัสรวมถึงเชื้อแบคทีเรียได้อีกด้วย ยิ่งมีปริมาณของเสียปล่อยลงน้ำเท่าใด ก็ยิ่งเพิ่มจำนวนของจุลินทรีย์เท่านั้น และทำให้น้ำในแม่น้ำคงคามีความสามารถที่จะปรับตัวไปสู่สภาพปกติมากกว่าแม่น้ำทั่วไปถึง 25 เท่า อันเป็นความพิเศษของแม่น้ำคงคาซึ่งชาวฮินดูก็รู้และได้ลองทำมาตั้งแต่อดีตแล้วจึงว่ากันว่า “แม่น้ำคงคาเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของโลกที่พระผู้เป็นเจ้าประทานโชคลาภมาให้มนุษย์”

แม่น้ำคงคาเป็นแม่น้ำแห่งวัฒนธรรมและประเพณี

            แม่น้ำคงคามักจะไม่เคยมีวันเว้นว่างเหมือนแม่น้ำปกติถึงแม้จะไม่ใช่เทศกาลหรือมีประเพณีสำคัญ คนอินเดียก็ยังจะมาทำกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมอย่างการฝังศพริมแม่น้ำหรือปล่อยขี้เถ้าลงแม่น้ำ บางครอบครัวก็ยังมีธรรมเนียมโบราณคือการปล่อยศพที่สมบูรณ์ของญาติพี่น้องที่เสียชีวิตลงในแม่น้ำคงคาด้วยความเชื่อว่า แม่น้ำคงคาเป็นบันไดเชื่อมระหว่างโลกพิภพและการกลับสู่สวรรค์ของเหล่ามนุษย์ที่หมดอายุขัย อีกทั้งยังช่วยชำระบาปด้วย นอกจากนี้ยังมีประเพณีสำคัญคือ การบูชาไฟหรืออารตี และการลงน้ำล้างบาปปีละ 1 ครั้งอีก นับเป็นคุณค่าทางวัฒนธรรมและศูนย์รวมทางจิตใจของคนฮินดูในประเทศอินเดียอันทรงคุณค่ามาก

รูปภาพประกอบ : Pixabay

#แม่น้ำคงคา #อินเดียน่ารู้ #สาระน่ารู้

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Next Post

ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับโลก

ชีวิตในความหมายของความเป็นมนุษย์คือชีวิตที่สัมพันธ์กับโลกซึ่งแบ่งออกเป็น      2 ภาค คือ ภาครับรู้และเสพโลกคือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ซึ่งจะเสพ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ โดยเรียกภาครับรู้นี้ว่า “อายตนะ” และ ภาคแสดงออกหรือกระทำต่อโลก คือ กาย วาจา ใจ โดยแสดงออกเป็นการกระทำ การพูดและการคิด หรือกายกรรม วจีกรรมและมโนกรรม เป็นกระบวนการที่แสดงอยู่ในสังขารขันธ์ที่จะแสดงออกมาโดยการนำของเจตนา สังขารจึงเป็นเครื่องปรุงแต่งจิต อายตนะหมายถึงแดนเชื่อมต่อสัมพันธ์ให้เกิดความรู้หรือช่องทางรับรู้ อายตนะภายในได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ส่วนอายตนะภายนอกหรืออารมณ์ ได้แกรูป เสียง กลิ่น รส สิ่งต้องการและสิ่งที่ใจคิดเมื่ออายตนะภายในกระทบกับอายตนะภายนอกก็จะเกิดความรู้เฉพาะของอายตนะแต่ละอางขึ้น ความรู้เฉพาะแต่ละอย่างนี้เรียกว่า “วิญญาณ” คือการรู้อารมณ์ วิญญาณ 6 […]
ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับโลก ข่าวรายวัน อัพเดทข่าวสด เรื่องเล่า ข่าวซุบซิบ

รู้ก่อนใครได้ที่นี้

https://ramswaroop.me